DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY

Do provozů s těžkými přepravními podmínkami a dopravní cestou delší než 500 m dodáváme pásy ocelokordové, pro běžné provozy pásy s textilní kostrou. Textilní i ocelokordové pásy dodáváme v různých šířkách a pevnostních řadách.

Náš sortiment zahrnuje širokou škálu speciálních typů dopravníkových pásů pro těžbu a elektrárny (teplotně odolné, výtahové, trubkové), dodáváme speciální pásy i do těžkých průmyslových odvětví. konkrétně pro ocelárny a železárenský průmysl, kamenolomy, štěrkovny a pískovny, betonárky a cementárny,. Dále nabízíme pásy pro stavebnictví, dřevozpracující průmysl, zemědělství, potravinářství a také pásy pro speciální účely jako tunelování, nakládání a vykládání lodí nebo nakládání sil.

Všechny naše pásy při procesu výroby procházejí kontrolou v laboratorních podmínkách a jsou testovány. Mají tak zaručené deklarované vlastnosti pro správnou funkčnost a životnost. Díky pečlivé výrobě a používání kvalitních materiálů dosahují naše pásy vysoké životnosti a je minimalizována potřeba servisu a nákladné výměny pásů.

Výhody:

  • Široký sortiment pásů pro různá prostředí a speciální požadavky
  • Vysoká odolnost proti opotřebení a poškození i v náročných podmínkách
  • Vysoká životnost a kvalita provedení, minimální potřeba údržby a oprav
  • Pevnost spojů u ocelokordových pásů je stejná jeho pevnost pásů

 

Ocelokordové dopravní pásy

Cord

dopravnikove-pasy-ocelokordove-cord-nakres

Ocelokordové dopravníkové pásy s nejmenší elongací pro dlouhé dopravní cesty, vysoká mez pevnosti s nejvyšší kapacitou, dlouhá životnost s nejnižšími požadavky na údržbu a ekonomické použití v provozech nad i pod zemí. Tyto ocelokordové dopravníkové pásy dodáváváme do šíře 3200 mm, do hmotnosti jedné role až 60 t.

Dopravníkové pásy Cord se vyznačují vysokou dynamickou účinností, odolností proti hnilobě a korozi, nízkou elongací, splňují požadavky protipožární ochrany a elektrostatické nároky na bezpečnost, Jsou termálně stabilní a vykazují standardní chemickou odolnost.

 

Cord EOB

ocelokordove-dopravni-pasy-eob

Tyto ocelokordové dopravníkové pásy mohou snížit spotřebu energie až o 15%. Prostřednictvím kvalitních EOB bočních krytů se speciálními visko-elastickými vlastnostmi snižují deformaci při pohybu přes nosné válečky, Příčné vyztužení na běžící straně umožňuje dosažení dalších úspor energie a to přispívá k výraznému snížení celkové energie potřebné k pohonu pásu. Jsou ideální pro dosažení ekonomické efektivnosti kontinuálních dlouhých dopravních tras.

Dopravníkové pásy Cord EOB jsou energeticky optimalizované dopravní pásy s vysokou dynamickou účinností, odolností proti hnilobě a korozi, nízkou elongací, splňují požadavky protipožární ochrany a elektrostatické nároky na bezpečnost, Jsou termálně stabilní a vykazují standardní chemickou odolnost.

 

Cord FLEX

ocelokordove-dopravni-pasy-flex

Na rozdíl od dopravních pásů, které používají jednotlivé ocelové kordy jako tenzní nosič, flex dopravní pásy mají tenzní nosič, který je vyroben z ocelových kordů, které jsou dále propojeny s textilními nebo ocelovými vlákny.  

Dopravníkové pásy Flex se obvykle využívají pro dopravu materiálu za vysoké teploty, například horkého asfaltu.

 

Cord PIPE

ocelokordove-dopravni-pasy-pipe

Ocelokordové uzavřené dopravní pásy pro dopravu sypkých materiálů podél horizontálních a vertikálních křivek ve stísněných prostorách. Mají schopnost přizpůsobit se topografii a umožňují přepravu přes obtížný terén i na dlouhé vzdálenosti.

Důležitou výhodou dopravních pásů Cord PIPE je ochrana přepravovaného materiálu před povětrnostními vlivy, jako je déšť a vítr. Dále i ochrana životního prostředí, protože tvar pásu zamezuje rozptýlení přepravovaného materiálu, například popílku z elektráren či sádry. Šikmé úhly do 35° se dají s Cord PIPE bezproblémově překonat, použitím těchto pásů se výrazně snižují náklady na dopravu díky zkrácení dopravní trasy a také tím, že nejsou potřeba předávací stanice.

 

Cord TOP

ocelokordove-dopravni-pasy-cord-top

TOP krycí pásy se používají v systémech, kde musí být přepravovaný materiál maximálně chráněn. V těchto případech se používají speciální příčně tuhé pásy, které jsou ohebné v podélném směru tak, že mohou být částečně zvednuty z ocelové konstrukce i při nakládání a vykládání.

Důležitou výhodou konstrukce dopravních pásů Cord TOP je ochrana přepravovaného materiálu v maximální možné míře při nakládání i vykládání.

 

Cord MVF-A

ocelokordove-dopravni-pasy-mvf-a

Kyselino-odolné ocelokordové dopravní pásy MVF-A mají vysokou abrazní odolnost, odolnost proti kyselinám, odolnost proti opotřebování a ekonomičnost.

Byly vyvinuty speciálně pro dopravování měděné rudy která je ostrá a vysoce abrazivní a je po vyluhování kovu z rudy znečištěna kyselinou sýrovou.

Dopravní pásy Cord MVF-A se díky své oděruvzdornosti a odolnosti proti kyselinám dobře vyrovnávají s agresivním mechanickými i chemickým napětím a své využití nachází v nejagresivnějších podmínkách hornictví.

 

Textilní dopravní pásy

TransBelt

textilni-dopravni-pasy-trans-belt

Dopravní pásy pro všeobecné použití Trans Belt jsou určeny pro dopravu sypkého a kusového materiálu v běžných provozních podmínkách. Vyráběny jsou v pevnostních řadách od 200 do 3500 N.mm-1 a v šířkách od 400 do 2400 mm. Kostra tohoto pásu je tvořena standardně z 2 až 6 textilních vložek, může být vyráběna z polyamidových tkanin (P), nebo polyesterových tkanin v osnově a polyamidových tkanin v příčném směru (EP).

 

Therm Belt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dopravní pásy pro všeobecné použití Therm Belt jsou určeny pro dopravu horkého sypkého a kusového materiálu. Doporučujeme je používat všude tam, kde teplota přepravovaného materiálu převyšuje 60 ºC.

Kostra je tvořena z polyamidových tkanin (P) nebo polyesterových tkanin v osnově a polyamidových tkanin v příčném směru (EP). Krycí vrstvy chrání kostru dopravního pásu proti vnějším klimatickým vlivům prostředí, mechanickému poškození a hlavně proti působení vysokých teplot způsobených dopravou horkého materiálu.

 

Ecotu Belt

Dopravní pásy pro všeobecné použití Ecotu Belt jsou určeny převážně pro dopravu ekologicky závadných materiálů, které mohou způsobit nadměrné znečištění životního prostředí. Princip dopravy spočívá ve složení pásu do tvaru hadice, ve které se materiál přepravuje.

Kostra pásu Ecotu Belt je tvořena z několika textilních vložek, které jsou pogumované vrstvou speciální směsi zabezpečující adhezivní vlastnosti mezi vložkami. Samotná kostra je v zásadě tvořena polyamidovými tkaninami (P), nebo polyesterovými tkaninami v osnově s polyamidovými tkaninami v příčném směru (EP). Použitím speciální konstrukce kostry je zajištěna dostatečná příčná tuhost.

 

Oil Belt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dopravní pásy Oil Belt jsou určeny pro dopravu olejových a mastných materiálů obsahujících nepolární organická rozpouštědla a ropné látky. Krycí vrstvy dopravních pásů sestávají ze speciálních polymerů, které odolávají škodlivým účinkům přepravovaných materiálů.

Kostra dopravních pásů Oil Belt je tvořena standardně z textilních vložek, může být z polyamidových tkanin (P), nebo polyesterových tkanin v osnově a polyamidových tkanin v příčném směru (EP).

 

Chemical Belt

textilni-dopravni-pasy-chemical-belt

Dopravní pásy Chemical Belt jsou určeny do prostředí s působením chemických činidel, na přepravu materiálů obsahujících anorganické kyseliny a zásady.

Kostra je z polyamidových tkanin (P), nebo polyesterových tkanin (E). Krycí vrstvy chrání kostru dopravního pásu proti mechanickému poškození a chemickým vlivům působícím na dopravní pás.

Dopravní pásy Chemical Belt díky krycím vrstvám ze speciálních polymerů odolávají agresivním účinkům přepravovaného materiálu i prostředí.

 

Speciální dopravní pásy

Shock Belt

specialni-dopravni-pasy-shock-belt

Dopravní pásy Shock Belt mají zvýšenou odolnost proti vzniku a šíření průrazů, způsobených dopadajícím materiálem při nepříznivých dopadových výškách.

Shock Belt typu (EPP) tvoří kostra, která je složena z jedné, nebo dvou textilních vložek. V tkanině je použita kombinace vláken z polyesteru a polyamidu. Tato konstrukce se vyznačuje dobrou odolností proti dynamické únavě a chrání pás před vznikem a šířením průrazů.

Shock Belt jsou dopravní pásy v gumotextilním nebo ocelokordovém provedení s jednou nebo větším počtem nárazníkových vložek. Materiál nárazníkové vložky podle použití a namáhání pásu může být polyamid, polyester, aramid nebo ocelové kordy

 

Fire Belt V

Speciální dopravní pásy Fire Belt V jsou určeny pro přepravu hořlavých a výbušných materiálů v podzemí, kde splňují přísné požárně technické nároky dle DIN 22 109-2, DIN 22 129.

Kostra dopravních pásů Fire Belt V může být tvořena několika vrstvami textilních vložek, respektive ocelovými kordy, které jsou pogumované vrstvou speciální gumové směsi zabezpečující adhezivní vlastnosti a současně zajišťující její nehořlavost. Také krycí vrstvy tvoří nehořlavé a navíc antistatické materiály.

 

Fire Belt K

specialni-dopravni-pasy-fire-belt-k

Speciální dopravní pásy Fire Belt K jsou určeny pro přepravu sypkého a kusového materiálu v prostředí s nebezpečím vzniku výbuchu a šíření požáru. Krycí vrstvy pásů Fire Belt K jsou navrhovány podle druhu přepravovaného materiálu, tak aby splňovaly požadavky na přepravu hořlavých a výbušných materiálů a splňují požárně technické vlastnosti dle DIN 22 103, DIN 22 10429, DIN 22 131 a ISO 340.

Kostra dopravních pásů Fire Belt K může být tvořena několika vrstvami textilních vložek, respektive ocelovými kordy, které jsou pogumované vrstvou speciální gumové směsi zabezpečující adhezivní vlastnosti a současně zajišťující její nehořlavost. Také krycí vrstvy tvoří nehořlavé a navíc antistatické materiály.

 

Frost Belt

specialni-dopravni-pasy-frost-belt

Dopravní pásy Frost Belt jsou určeny především pro přepravu sypkého a kusového materiálu při extrémně nízkých teplotách okolního prostředí.

Kostra pásu Frost Belt může být tvořena několika vrstvami textilních vložek nebo z ocelových kordů, které jsou pogumované vrstvou speciální směsi zabezpečující vysoké adhezivní vlastnosti, a současně zajišťující vysokou pružnost nosného tělesa potřebnou při nízkých teplotách pod bodem mrazu. Krycí vrstvy chrání kostru dopravního pásu proti vnějším klimatickým vlivům a mechanickému poškození a musí odolávat agresivním účinkům přepravovaného materiálu i prostředí. Důležitou vlastností námi dodávaného pásu je schopnost zajistit jeho pružné vlastnosti i při zvlášť nízkých teplotách do – 60ºC.

 

Cross Belt

specialni-dopravni-pasy-cross-belt

Dopravní pásy Cross Belt jsou určeny především pro strmou až vertikální přepravu sypkého materiálu, případně horizontální dopravu pokud je nutné, aby dopravní pás, který přepravuje materiál, nevykazoval korýtkovost (příčnou pružnost).

 

 

 

Elevator Belt

specialni-dopravni-pasy-elevator-belt

Dopravní pásy Elevator Belt s možností připevnění různých tvarů korečků jsou určeny pro přepravu sypkého materiálu, kde je třeba na krátké vzdálenosti překonat velké převýšení.

Typickou vlastnosti pásů Elevator Belt je vyšší útková pevnost

 

 

Slide Belt

specialni-dopravni-pasy-slide-belt-02Dopravní pásy Slide Belt jsou určeny pro přeprava materiálu, který je lepivý na jednostrannou krycí vrstvu dopravního pasu. Horní nebo dolní část není proto pogumovaná.

Pásy Slide Belt se instalují na speciální dopravník, který má místo válečkových stolic kluznou plochu. Pásy do tloušťky 5mm dodáváme s řezaným okrajem, pásy s tloušťkou nad nad 5 mm dodáváme s okrajem ochranným.

 

Chevron Belts

Modifikace pásů Chevron Belts nachází své využití v celé řadě dopravních úloh v různých průmyslových odvětvích. Kromě využití pro běžně přepravované zboží, je tento pás schopen přepravit také horké zboží, materiály obsahujícího mastnotu nebo překonat příkrá stoupání a lze je též efektivně použít s malými průměry válečků. Chevron Belts snižují znečišťování spékáním.

Náš sortiment pásů Chevron pro strmou dopravu je rozdělen tak, aby jednotlivé druhy pásů vyhovovaly nejrůznějším potřebám. Chevron pásy jsou vybaveny kryty vyzkoušenými a testovanými na odolnost proti opotřebení a používají profily výšky v rozmezí 10-50 mm.

 

Ropecon

Je dopravníkový pás s konstrukčními řešeními známými z ropovodů. Kombinuje výhody obou systémů, Díky tomu při velkých rozdílech v nadmořské výšce je možné mít pouze pár opěrných bodů při zachování velkého toku přepravovaného materiálu. Systém Ropecon ideálně kombinuje výhody vyzkoušené a ověřené u ropovodů s výhodami běžných dopravních pásů

Samotný dopravníkový pás s vlnitými bočnicemi a integrovaným dvojkolím běží na nosných kabelech přes věžové stanice, a je tedy zvednutý nad zemí přes nerovný terén. Toto technické řešení přináší výhody v nízkých nákladech na provoz a údržbu a zároveň minimální požadavky na prostor. Systém Ropecon také minimalizuje hromadění prachu a hluku a díky tomu prakticky nevykazuje negativní dopady na životní prostředí. Tento unikátní systém je určen pro všechny typy zboží, jeho dopravní kapacita je až 20.000 t /h. Díky až 2000 metrů vzdálenosti mezi věžovými stanicemi snadno zdolává silnice, koleje, řeky nebo jiné překážky, V jedné sekci je možné překonat dopravní vzdálenost až 20 km.

 

Sicon

specialni-dopravni-pasy-sicon-02Pás Sicon zůstává uzavřen od místa naložení do bodu vyložení. Mimořádně vysoká flexibilita dopravníkových pásů umožňuje optimálně překonat topografické rozdíly. Tyto pásy si dovedou poradit  s rohy a hranami bez potřeby dalších předávacích míst a umožňují vykládání zboží v jakémkoliv bodě dopravy. Sicon minimalizuje nároky na prostor, je lehký a flexibilní, snadno se instaluje i díky samo-centrování mezi vodícími a podpůrnými válečky. Je navržen tak, aby eliminoval potřebu spousty předávacích bodů, má schopnost překonat 180 ° oblouky o poloměru menším než jeden metr. Systém Sicon umožňuje stoupání až 35 °, proto si poradí i ve strmě stoupající topografií.

Díky své uzavřené konstrukci umožňuje obousměrný dopravní systém. Pás může být naložen v obou směrech a různě směrován pro cestu tam i zpátky. Materiál transportovaný v uzavřeném profilu neznečišťuje životní prostředí, zabraňuje emisím prachu a zároveň chrání citlivé materiály. Mezi jeho další výhody patří, že je samočisticí a snižuje tahové zatížení.

Řešení zatáček:

specialni-dopravni-pasy-sicon-07

 

Systém Sicon nachází uplatnění v energetických provozech a stavebnictví, ocelárnách i papírnách, v ocelárnách i kovoprůmyslu, v různých zpracovatelských nebo potravinářských provozech, ale třeba i v hlubinné a povrchové těžbě.

specialni-dopravni-pasy-sicon-01

Konstrukce
1/ Vertikální vodící váleček.
2/ Dva ocelové kordy jsou vylisovány do pásu.
3/ Podpůrný nakloněný váleček pro uzavření pásu.
4/ Dva profily vedené vodícími a podpůrnými válečky.
5/ Pás ve tvaru pouzdra pro přepravu materiálu.

Nakládání a vykládání:

Pás může být naložen kdekoli podél dopravní cesty. Speciální vodicí kladky mohou umožnit, aby se pás otevřel ve tvaru písmene U. Pro vykládání není potřeba škrabky, pás se otevře, narovná a při cestě zpět nabude opět uzavřený tvar.

 

Maxoflex

specialni-dopravni-pasy-maxoflex

Maxoflex je ideální dopravní pás, který může být individuálně konfigurován pro různá využití. Vlnité boční pásy spolu s přepážkami vytváří ideální prostředek pro spolehlivou přepravu sypkých materiálů a zboží až do sklonu 90°. Systém Maxoflex umožňuje různé směry nakládání a dopravovaný materiál je uvnitř pásu chráněn.

Dodáváme široký sortiment individuálně kombinovatelných vlnitých bočnic a stěn přepážek Maxoflex ve standardní nebo oleji odolné kvalitě. Tyto pásy se vyznačují extrémně vysokou stabilitou v příčném směru a zároveň dobrou podélnou flexibilitou. Maxoflex nachází využití ve stavebním průmyslu, při těžbě draslíku a soli, je vhodný pro transport kameniva i draslíku nebo umělých hnojiv. Používá se v chemickém průmyslu, při recyklačních procesech, je využíván obchodníky se zemědělskými komoditami, statkáři a zemědělskými družstvy.

 

Flexowell

Dopravníkové pásy Flexowell jsou určeny pro horizontální, strmé šikmé a vertikální přepravování všech druhů sypkých materiálů, od hrubé velikosti uhlí, rud a hornin, až po hrubý písek nebo hnojiva. Materiály mohou být přeneseny až 500 m ve svislém směru s kapacitou od 1m³ / h až do 6000 t / h. Tyto dopravníkové pásy se vyznačují velkým materiálovým tokem ve vodorovné poloze, rychlou instalací, menším počtem přesypů, dlouhou životností a nízkými požadavky na napájení. Díky tichému chodu

a nízkým nákladům na údržbu je řadíme mezi dopravní pásy přátelské k životnímu prostředí.

Dopravní pásy Flexowell vykazují ve standardní kvalitě vysokou odolností proti otěru, Kromě standardní verze je dodáváme i ve verzích odolných proti oleji a mastnotám nebo teplotně odolných či nehořlavých. Tyto pásy nachází uplatnění při hlubinné těžbě uhlí a rud, v šachtové dopravě pro tunelování a hlubinné dobývání nebo při strmé dopravě v otevřených dolech. Používají se v elektrárnách pro dopravu uhlí a dřevoštěpky, v ocelárnách, nebo při přípravě písku ve slévárnách. Dále se využívají při recyklaci odpadů, čištění půdy a úpravě odpadních vod, při nakládání a vykládání lodí nebo v nakládacích silech.

 

Pocketlift

specialni-dopravni-pasy-pocketlift-03Velkokapacitní korečkový výtahový systém Pocketlift je založen na technologii Flexowell. Byl vyvinut pro využití zejména v podzemí při tunelování do výšky v jednom zdvihu až 800 m. Pocketlift typu III umožňuje kapacitu do 1500 m³ / h. Pocketlift typu II je konstruován pro vysoké kapacity až do 4000 m³ / h. Různé šířky kapes pro oba systémy umožňují konstrukci přesně na míru a jsou k dispozici i v provedení odolném proti tuku i mastnotám a také ve verzi teplotně odolné.

Systém Pocketlift se vyznačuje rychlou instalací bez potřeby podzemních bunkr systémů, lehkou ocelovou konstrukcí pro nakládací sekci a nevyžaduje mechanické části ve svislé šachtě. Díky relativně tichému chodu a nízké spotřebě energie jej řadíme mezi dopravní pásy přátelské k životnímu prostředí.

 

 

specialni-dopravni-pasy-pocketlift-07