Technologické celky pro doly a energetiku

Pro doly a energetiku nabízíme moderní a výkonná technologická zařízení od známých světových výrobců i osvědčená zařízení od malých národních firem. Naší velkou výhodou je schopnost zapojit tato zařízení do technologických celků a pomocí našich systémů řízení zajistit plynulost, spolehlivost, bezpečnost a efektivnost provozu.

Hlavním cílem firmy BELT & SERVICE je dodávat vysoce funkční nová i repasovaná technologická zařízení s dlouhou životností ve spojení s odborným servisem a spolehlivým systémem řízení. Ke každému zákazníkovy přistupujeme individuálně s nabídkou komplexního řešení od jednotlivých položek až po investiční celky.

Mezi naše hlavní služby patří dodávky technologických celků včetně doprovodného servisu. Dodáváme moderní, efektivní, odolná a odzkoušená zařízení pro povrchovou těžbu a dopravu, jako jsou: 

 • komplexní systémy zauhlování, homogenizační skládky
 • skládkové zakladače a nakladače, kombinované skládkové stroje
 • kolesová rýpadla, přesypové vozy, zakladače k zakládání drcené skrývky na výsypku
  drtiče,vibrační třídiče
 • pasové dopravníky pro dálkovou pasovou dopravu, frekvenční měniče pro řízení hlavních pohonů dálkové pásové dopravy a poháněcí stanice
 • magnetické separátory železa a pásové váhy
 • transportní podvozky a kolejové shazovací vozy k sejmutí materiálu z pásových dopravníku a jeho přesměrování na skládku nebo jiná dopravní zařízení
 • zakrytování dopravních pásů
 • systémy pro řízení, měření a kontrolu kvality uhlí
 • systémy pro ochranu rozlehlých objektů
 • systémy požární prevence

 

ikona-dalkova-pasova-doprava

Dálková pásová doprava

Náš sortiment zahrnuje vše potřebné pro dálkovou pásovou dopravu včetně dopravních pásů, válečků, konstrukcí a ostatního příslušenství pro efektivní a bezpečný provoz.

technologie-pro-tezbu-02

Technologie pro těžbu

Dodáváme veškeré těžební technologie od těžebních velkostrojů různých výkonostních parametrů až po důlní zakladače.

ikona-skladovani-uhli

Skladování uhlí

Nabízíme různé koncepce skladování uhlí od odkrytých skládek až po plně zakrytá skladiště uhlí, s dopravou po pasových dopravnících a bezpečnostními systémy pro včasnou detekci samovznícení a prevenci požárů.

ikona-pvz

PVZ

Pro povrchovou těžbu dodáváme různé druhy kvalitních a vysoce výkonných pásových přesýpacích vozů s konstrukčními parametry přizpůsobenými potřebám zákazníků. 

ikona-pohaneci-stanice

Poháněcí stanice

Pro dálkovou pásovou dopravu dodáváme velice výkonné a efektivní poháněcí stanice včetně moderních elektro-rozvoden.

ikona-magneticke-separatory

Magnetické separátory

Jako nezbytnou součást každého těžebního provozu dodáváme magnetické separátory kovů různých parametrů a výkonů.